Regulamin TheGame

Poniższe warunki zostają zawarte między TheGame a odbiorcą usługi:


 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji oraz zasady korzystania z usługi.
  • 1.2. Każdy odbiorca usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu przed rezerwacją za pośrednictwem witryny bądź w lokalu przed uczestnictwem w grze. Osoba rezerwująca zobowiązuje się do przekazania treści regulaminu innym członkom grupy zapisanym na daną godzinę.
  • 1.3. Poprzez dokonanie rezerwacji uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla niego i grupy wiążące.
  • 1.4. Odbiorcy usługi są zobowiązani do korzystania z witryny oraz rezerwacji w sposób zgodny z regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 • 2. REZERWACJA
  • 2.1. Rezerwacji można dokonać drogą elektroniczną lub telefoniczną.
  • 2.2. Składając rezerwację Uczestnik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 • 3. PŁATNOŚĆ
  • 3.1. Płatność za grę jest możliwa za pośrednictwem gotówki bądź przelewem po wcześniejszym uzgodnieniu. W przypadku płatności gotówką prosimy o przygotowanie jej przed przybyciem na miejsce gry.
  • 3.2. Wszelkie promocje, upusty nie łączą się ze sobą.
  • 3.3. Ceny wskazane w serwisie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT, obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 4. OGÓLNE ZASADY GRY
  • 4.1. Minimalny wiek, który umożliwia udział w rozgrywce w pokojach to 14 lat.
  • 4.2. Zabronione jest korzystanie z usług TheGame pod wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych.
  • 4.3. Każdy użytkownik przystępuje do gry na własną odpowiedzialność. TheGame nie odpowiada za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.
  • 4.4. Niektóre scenariusze gry mogą wywołać niepokojące uczucia związane ze strachem i elementami horroru.
  • 4.5. Przed rozpoczęciem gry prosimy o pojawienie się na miejscu 10 minut przed rozpoczęciem rozgrywki. Bardzo ważne dla właściwego przebiegu gry jest punktualne przybycie do TheGame. W przypadku nie przybycia w wyznaczonym czasie, czas gry może zostać skrócony.
  • 4.6. Czas gry to 45 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
  • 4.7. Udział w grze w pokoju dla dorosłych jest niewskazany osobom cierpiącym na choroby serca, klaustrofobię, epilepsję, będącym w trakcie leczenia psychicznego.
  • 4.8. Uczestnicy gry odpowiadają za wyposażenie pokoi w TheGame. Żadne zadanie, łamigłówka nie wymaga używania siły. W razie umyślnych zniszczeń lub uszkodzeń uniemożliwiających kolejne gry, uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną wykonaną przez TheGame.
  • 4.9. Do pomieszczeń gry nie można wnosić torebek, plecaków, urządzeń elektroniczno-komunikacyjnych (telefonów, tabletów), żadnych niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, scyzoryków, broni palnej).
  • 4.10 Zabronione jest nagrywanie oraz robienie zdjęć podczas rozgrywki.
  • 4.11. Gra jest monitorowana.
  • 4.12. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać poproszone przez pracownika o opuszczenie lokalu, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
  • 4.13. Regulamin może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
  • 4.14. Wyrażenie zgody na zrobienie zdjęcia Uczestnikom po grze traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby promocyjne TheGame.